ชุดสครับ ชุดหมอผ่าตัด ชุดพยาบาลห้องผ่าตัด (2023)

รหัสสินค้า SKU-00471

650.00บาท

ราคาปกติ 790.00 บาท

จำนวนชิ้น ราคาต่อชิ้น ส่วนลดต่อชิ้น
{{(ประเภทของ focus_pdata.price_list[idx+1] == 'ไม่ได้กำหนด')?('≥ '+price_row.min_quantity):((price_row.min_quantity < (focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1)) ?(price_row.min_quantity+' - '+(focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1)):price_row.min_quantity)}} {{number_format(price_row.price,2)}}บาท {{number_format(((focus_pdata.price_old === null)?focus_pdata.price:focus_pdata.price_old) - price_row.price,2)}}บาท
คงเหลือไม่จำกัด ชิ้น
จำนวน (ชิ้น)

-

+

ซื้อเลย

หยิบลงตะกร้า

ซื้อเลย

หยิบลงตะกร้า

คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า0ชิ้น

บัตรประชาชน

บุ๊คแบ๊งค์

คุ้มครองโดยLnwPay

คุยกับร้านค้า
{{ size_chart_name }}

ชุดสครับ ชุดหมอผ่าตัด ชุดพยาบาลห้องผ่าตัด (5)

หมวดหมู่ชุดสครับ/ชุดคุณหมอ/ชุดพี่เลี้ยงเด็ก
สภาพสินค้าใหม่
เพิ่มเติม
สภาพสินค้ามือสอง
เกรด
สถานะสินค้าสั่งของล่วงหน้า
สถานะสินค้าพร้อมส่ง
เข้าร่วมโปรโมชั่นชุดสครับ ชุดหมอผ่าตัด ชุดพยาบาลห้องผ่าตัด (6)

ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

  • รายละเอียดสินค้า
  • วิธีการสั่งซื้อ
  • สินค้าที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสินค้า

ไฮไลท์

ชุดสครับ ชุดหมอผ่าตัด ชุดพยาบาลห้องผ่าตัด ชุดโรงพยาบาลสนาม

ข้อมูล

น้ำหนัก กรัม

บาร์โค้ด

ลงสินค้า

อัพเดทล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ชุดสครับ ชุดหมอผ่าตัด ชุดพยาบาลห้องผ่าตัด ชุดโรงพยาบาลสนาม
- ส่วนประกอบวัสดุ : ผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์
- สี : ตามภาพ
- ขนาดไซส์ : S M L XL XXL
- ราคา 650 บาท
- สินค้าพรีออเดอร์ 16-20 วัน

ชุดสครับ ชุดหมอผ่าตัด ชุดพยาบาลห้องผ่าตัด (7)

ชุดสครับ ชุดหมอผ่าตัด ชุดพยาบาลห้องผ่าตัด (8)

ชุดสครับ ชุดหมอผ่าตัด ชุดพยาบาลห้องผ่าตัด (9)

เงื่อนไขอื่นๆ
แท็ก

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ชุดสครับ ชุดหมอผ่าตัด ชุดพยาบาลห้องผ่าตัด (10) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสนครศรีธรรมราชออมทรัพย์ คณิสณิชา ดำจันทร์ 074-xxxxxx-5

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

';$.lnwbox2({addClass: 'cart_box',html: html,action: 'show'});*/$.lnwbox2('close');$('.cart_num').html(cart_data.product_num) ;$('.cart_price').html(cart_data.product_price);$('.cart_quantity').html(cart_data.product_quantity);if(__lnw__.mobileSite.isRequest()){if(cart_data.product_quantity>0) {$('body .lnw-mobile-cart').removeClass('noempty');}else{$('body .lnw-mobile-cart').addClass('noempty');}}else{if( cart_data.product_quantity>0){$('.actionBar2015 .new-u-cart').removeClass('cart-empty');}else{$('.actionBar2015 .new-u-cart').addClass(' cart-empty');}}});},สมบูรณ์: function(){that.cart_ajaxing = false;}});}}},play_vdo: function(e) {if(this.vdo_youtube_player != null) { this.vdo_youtube_player.playVideo();}},onYoutubeStateChange: function(e) {var state = e.data;this.vdo_youtube_player_is_pause = (state != 1);}},mounted: function() {var that = this; if(this.payload.pdata.has_sub && that.payload.sub_options) {that.payload.sub_options.forEach(function(sub_option) {var options = sub_option.choices.filter(function() { ส่งคืน that.enabled_choice_keyss[sub_option คีย์]});if(choices.length == 1) {that.chooseSub(sub_option.key,choices[0]);}})}that.slide_item_maxsize = $('.productPhoto .productImageBox').width() ;if(that.payload.pdata.video.enable && that.payload.pdata.video.type == 'youtube') {var tag = document.createElement('script');tag.id = 'youtube-iframe- api';tag.src = 'https://www.youtube.com/iframe_api';var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);} นี้ setupImageZoom('0');},อัปเดต: function(){if(typeof __lnw__ == 'object' && __lnw__.gointer.is_enabled()){__lnw__.gointer.reload_convert_currency();}}});__lnw__.bind_lang_save (function(){vm.update_lang();}) var $product_tab = $('.product_tab');if($('#related').length <= 0){$('.product_tab_related').remove ();}$product_tab.find('> .tab > li').click(function(event){event.preventDefault();if ($(this).find('a').attr('href' ) == '#related'){var st = $('#related').offset().top;}else{var st = $product_tab.find('> .panel > '+$(this).find ('a').attr('href')).offset().top;}st -= 100;$('html,body').animate({scrollTop:st}, '500', 'swing' );});if($product_tab.find('> .tab a[href="'+window.location.hash+'"]').ความยาว > 0){$product_tab.find('> .tab a[ href="'+window.location.hash+'"]').click();}$('.reviewForm .score_star .mini-star').click(function(){คะแนน var = $(นี้).attr ('value');$('.reviewForm .score_star .mini-star').removeClass('full').filter(function(){return parseInt($(this).attr('value')) <= คะแนน;}).addClass('เต็ม');$('.reviewForm input[name=score]').val(score);});$('.reviewForm .score_star .mini-star').hover( function(){คะแนน var = $(นี้).attr('value');$('.reviewForm .score_star .mini-star').filter(function(){return parseInt($(this).attr(' ค่า')) <= คะแนน;}).addClass('hover');},function(){$('.reviewForm .score_star .mini-star').removeClass('hover');});$product_tab .imagesLoaded(function(){$('.shrink_able_content').each(function(){if($(this).height()>250){$(this).append('

');$(นี้).addClass('shrinked_content');}});$('.more_detail_button').click(function(){$(this.prev('.shrink_able_content').removeClass('shrinked_content ').find('.shrinked_cover').remove();$(this).remove();});$('.shrinked_content').click(function(){$(this).removeClass('shrinked_content ').find('.shrink_cover').remove();$(this).next('.more_detail_button').remove();});});var $window = $(window);/*var $self = $product_tab.find('> .tab');if($self.length>0){var offsetCoords = $self.offset(),topOffset = offsetCoords.top;var ทิศทาง = 1;$window.scroll (function(){if( ทิศทาง == 1 && topOffset < ($window.scrollTop() - 40)) {var $selfh = $self.outerHeight(true);$self.addClass("fixOnTop");$( '.product_tab').css('padding-top', $selfh);direction = 0;}if( ทิศทาง == 0 && topOffset >= ($window.scrollTop() - 40)) {$self.removeClass( "fixOnTop");$('.product_tab').css('padding-top','inherit');direction = 1;}});}*/$('.feedbackAverage').click(function() {$(นี้).find('.arrow').toggleClass('rotate90');var $this = $(นี้).parent().parent().find('.feedbackPremium');$this.slideToggle (500);});});function onYouTubeIframeAPIReady() {vm.vdo_youtube_player = new YT.Player('vdo-youtube-player', {events: {onStateChange: vm.onYoutubeStateChange}});}function photo_init() {lnwImageShow.set_imgs_by_ele('.productPhoto .productImageBox .productImage',function(ele){return $(ele).attr('src');});lnwImageShow.set_callback(function(src,here){vm.slide_select_idx( ที่นี่);});}ฟังก์ชัน productreviewClick(ele){if (!$(ele).hasClass('clickable')){return false;}var $box = $(ele).closest('.feedbackContent'); var rowProductFull = $box.find('.listProductFull');var rowProductExample = $box.find('.listProductExample');if (rowProductFull.is(':hidden')){rowProductExample.find('.style_product') .fadeOut('slow');rowProductFull.slideToggle('slow');rowProductExample.css('display','none');}}function scrolltoA(ahref){$('html, body').animate({ scrollTop: $("#" + ahref).offset().top}, 500);}

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 27/12/2023

Views: 5265

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.